آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۱۰/۱۰

پرستار قاصد نیست

موقع بستری شدن وجه نقد همراهتون باشه، وقت خودتون و دیگران رو هم نگیرین. پرستار بخش هم قاصد خصوصی‌تون نیست که هی براتون پیغام پسغام ببره. به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، پیرحسین کولیوند رییس…