آرشیو روزانه

۱۳۹۶/۱۰/۲۶

کانادا وطن دوم چه کسانی است؟

به هر حال آن‌ها این‌طوری‌اند. خودشان می‌دانند. یکی مثل من اما به کد ملی‌اش که با ۴۰۷ شروع می‌شود و بیانگر تولد در لرستان است می‌نازد،‌ یکی هم به اقامت کانادا. امیدوارم فقط وقتی می‌روند…