داستان موسی و شبان به زبان لری بختیاری+دانلود

داستان موسی و شبان به زبان لری بختیاری+دانلود

به گزارش پایگاه خبری گلونی، موسی و شبان سروده کورش کیانی قلعه سردی یکی از اشعار ماندگار و سترگ به زبان لری بختیاری است که به خوبی ویژگی‌ها و عظمت این زبان را نشان می‌دهد. در این شهر لری همچون اشعار عرفانی مولانا و عطار و قصه موسی و شبان مثنوی، ظرایف بسیاری هست و طنزی دقیق به کار رفته است.

داستان موسی و شبان به زبان لری بختیاری+دانلود

این شعر را با صدای شاعر از رادیو گلونی بشنوید:

 

دانلود کنید

شعر موسی و شبان به لری

داستان موسی و شبان به زبان لری بختیاری

دید چوپونی موسی مِنه کینو که اگود

بارالها کُجِنی تا مو بِرووم جاته

سیزن و قرقره وردارُم و شو وا نَمِ دل

پُرِ سَوز مُهره و منگوله کُنم چوغاته

نِشتِ خارانه دِرارُم زِ مِن تنگه ی پات

پَل و پَهرو بزنُم پیرن و پا زاراته

چَمدونی ز کویت وِرده دوام ایدُمِتِس

تا بِتَمنی زِ مِنِس جووه و شولاراته

مَشک اَو یارم و وا گَرتِه اِشورُم سَرِته

وِ نِخونام اپِلِغنم شش و گنداراته

تیخِ نو یارُم و خُو ریشِتِه از تَه اِزَنُم

وِ نوک شونه کِرِنجی اِکُنُم زلفاته

نوک سبیلاته زنُم تا نرِه مِن پاله ی دو

وا نِمک پاک اکُنم زردی دِندوناته

اَر بخَوسی سرُم اینُم به سرِ زونیِ راس

پَرِِ دار ایکَنُم و باد اِزَنُم گرماته

چُرت اگر بُردِته نَهلُم بکنه وَشخِه کسی

پَشخه نَهلُم بخوره قند کَدِ لوواته

سیت دوتا برزیَری خونُم و شَوخی و بَلال

خَو که بُردِت ز حنا رَشت اکُنم پنگاته

آسیو اَر که نبو گِی خوم و خوت گِرده خوریم

خَرُمه یارم و خوم بار اکُنم باراته

ایچو موسی ز پس بَرد چرَگنی چوپون

دَمِ دونِت بِنِه و گالِه مَزَن کُرفاته

جِند به نُفتِت بزنه رَبٌه ستایش نکُنی

مر خدا فِرک اکُنی تاتِته یا وازاته

که چونو هر چه ز زونِت ادرا بِس اگویی

هفت پشت پدرت لایق لیچاراته

داستان موسی و شبان به زبان لری بختیاری

مر خدا چی تونه که جومه و تُمبون کنه پا

شِش و گَندار فقط مِن سَر و مِینا داته

مَر نخوندی به قرونا که خدا جور تَشِه؟

سی چه لر دشمن درس وقلم و ساواته؟

اَر خدا مثل مو حرفای لران ای فهمی

شَو تَش اینا همه ی طایفه و ایلاته

حرف مُفت اَر بزنی بزگَلِتِه گرگ اِخوره

توبه کن زیتَر اگرنه ته جَندَم جاته

آبرو هر چه لره بُردیِه تِی حضرت حق

قُلف کن زونِتِه زیتر که کِلیتِس ناته

شون کوه گرزه به گل کفت و وریستا سر پا

لیوه ووبید و گِریوِست و اگو هیهاته

اَقِه س دِرد و دو تا چاسِه پتی کِرد و گُرود

به کُه و دار و گَر و برَد اِزِی کُلماته

شونه که ری وخدا کرد و کُچُک وَند و اگو

جا سگُم ار نکُشم شَو مِنه خَو موسی ته

حضرت حق ز ته عرش غُرُمنی موسی

شونه کو ار خوسه وندَک دم او بالاته

وا بدم از پل شالو بکنن شَو شِوِرِت

هر کجا سیل ایکنم آه یکی دینداته

ایچو او رویِه نه نیله که شَق اوبو به گَلاک

مردم لر مِلَوونن اِبَرِن ما گاته

لرِنه ساده نبین نیست بنی اسراییل

اینو تِلنِن به وَر گُرز سرا ماراته

سی چه نسبت به مو دل مردمنه سرد اکُنی؟

ول کنی حمد و ثناخوندن وامیراته؟

ار مو هم ره وه زبونا دل مردم نبرُم

په چطوری کِل یک رد اکنم کراته؟

گر چه از چِنچِنَکا سختتره لهجه لر

دل لر پاک تر از چشمه او کُه ماته

سر درارم مو ز زونا همه نیخا تو بگی

اشکنادی دل چوپونم و دینِس ناته

جَلد رو دیِنس و هر طور اتَری والونِس

بگو وُر گرد و بیو سر دو تیا خوم جاته

من ترازین مو دِشنوم و دعا هُم وزنن

من مُوازین مو نیکی و گناه هم ذاته

جُست چوپوننه موسی ولی از قدرت حق

دید حرفای دلس قُرص تر از آیاته

گو بگو هر چه دل تنگِت اخو از یو به بعد

وا بووخشیم که نَشتُم بزنی حرفاته

تا تری شُرگ ِخدانه بکو وا لهجه لری

سی خدا ترجمه کردم همه درداته

داستان موسی و شبان به زبان لری بختیاری+دانلود

پایان پیام

کد خبر : 82659 ساعت خبر : 3:25 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=82659
اشتراک در نظرات
اطلاع از
1 دیدگاه
چیدمان
اولین نظرات آخرین نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات

ضمن تشکر از دوست عزیزی که زحمت کشیده و با تدوین زیبا و صدای گرمشان این شعر وزین و ارزشمند را بازخوانی کرده است ،لازم میدانم که موردی را بجهت تنویر و روشن شدن هرچه بیشتر معنی و مفهوم این شعر عرض نمایم:
در مصرع دوم از بیت هشتم شاعر میگوید : (پَرِِ دار ایکَنُم و باد اِزَنُم گرماته) که متاسفانه خواننده علیرغم صدای گرم خود، قرائتی اشتباه ارائه نموده است.
معنی شعر بدین ترتیب است که: برگ درختی را میکنم و با آن شما را باد زده و گرمایتان را میزدایم
پس میبایدحرف ( پ) در کلمه (پر)، مفتوح باشد و نه مضموم و نیز حرف (ک) در کلمه ی (ایکنم) مفتوح است که مجددا خواننده ،خوانشی مضموم از این حرف ارایه داده که بمعنی انجام دادن است در حالی که منظور شاعر کندن برگ درخت بوده است.
مجددابنوبه ی خود از خواننده ی این اثر کمال تشکر را دارم.
مهدی کیانی قلعه سردی-