آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۰۵

عروسی در اتوبوس

راننده هم که تا حالا از ماجرا بویی نبرده بود با شنیدن صدای ساز و دهل فریادی کشید و اتوبوس را نگه داشت. وقتی راننده بالای سر ما رسید نزدیک بود قالب تهی کنیم . راننده گوشه ی سبیلش را جوید…
ادامه مطلب ...