آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۰۷

کارمندهای چاق دولت

کافیه فقط یه روز کار ارباب‌رجوع رو به‌قاعده انجام بدن و خودشون رو یه دقیقه بذارن جای طرف که روزی ۲۰ بار بدون ذره‌ای شاکی شدن پله‌های اداره رو از طبقه اول تا پنجم برای امضای آقای ایکس که…