آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۱۱

اینترنت در سفر از بنزین مهم‌تر است

عنی قبلنا اینطوری که بود که پدرا اول باک بنزین رو چک می کردن که تو راه نمونن  ولی الان باید اول حجم اینترنت و چک کرد که از ۵۰ مگابایت کمتر نباشه. اینترنت در سفر از بنزین مهم‌تر است