آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

حَسَن از دُلار پرسید

دُلار الان یا الان؟! این حال قیمت این روزهای دلار است؛ الان ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز یک‌شنبه نوزدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۷ قیمت دلار نزدیک به ۵۷۰۰تومان است.

کک مردم و گرانی دلار

بعد از گرانی و صعود دلار به مرز ۶ هزارتومان به میان مردم در میدان فردوسی رفتیم تا ببینم کک مردم در چه حال است. آیا می‌گزد یا نمی‌گزد؟