آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۱۹

با قیمت دلار گرگ‌ها دیگر شیر نمی‌دهند

یکی تلگرامشو باز کرد و صدای رشیدپور پخش شد که از رئیس جمهور پرسید: «پس خیالمون بابت قیمت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور؟» و رئیس جمهور هم با همون متانت و اطمینان همیشگی، بلند گفت «بله»

حَسَن از دُلار پرسید

دُلار الان یا الان؟! این حال قیمت این روزهای دلار است؛ الان ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز یک‌شنبه نوزدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۷ قیمت دلار نزدیک به ۵۷۰۰تومان است.

کک مردم و گرانی دلار

بعد از گرانی و صعود دلار به مرز ۶ هزارتومان به میان مردم در میدان فردوسی رفتیم تا ببینم کک مردم در چه حال است. آیا می‌گزد یا نمی‌گزد؟