آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۲۳

ارتباطات علم چیست؟

برنامه‌های علمی در تلویزیون عموما حول محور علوم تجربی و همچنین تکنولوژی مدرن قرار دارند و درنتیجه کمتر برنامه‌ای را اکنون در تلویزیون می‌توان یافت که به سایر حوزه‌های علمی از جمله علوم…
ادامه مطلب ...