آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۲۴

بهار فصل لاله‌های واژگون لرستان

مردم ایران براین باورند که لاله واژگون، شاهد مرگ سیاوش بوده و از غصه مرگ او سربه زیر شده است و اشک می‌ریزد. شیره بی‌رنگی داخل لاله قرار دارد که گاهی به پایین سرازیر می شود و این شیره را مردم…

چیطوری بیرانوند

مشاوره رسانه‌ای بیرانوند باید به او بگوید و یاد بدهد که چنین ویدئویی باید بعد از گل نخوردن از رونالدو در جام‌جهانی پخش بشود نه قبل از آن.