آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۲۷

فاجعه‌‌ای به نام جهل مقدس

آنچه در کتاب «فاجعه جهل مقدس» آمده، سخنرانی‌های استاد محقق داماد است که بیشتر حول و حوش جهل بوده و در سالیان مختلفی ایراد شده و به تازگی ویرایش و مستندسازی شده و به صورت کتاب درآمده است.