آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۲۷

جشنواره‌ موسیقی قوم لر زمینه‌ساز انسجام استان‌های لر نشین است

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در جلسه‌ی ستاد برگزاری جشنواره‌ی موسیقی استان‌های لر نشین کشور گفت: این جشنواره زمینه‌ساز انسجام بیشتر استان‌های لر نشین خواهد بود.
ادامه مطلب ...

در موزه پست و تلگراف سیر تکاملی راه‌های ارتباطی را ببینید

موزه‌ پست و تلگراف بعد از وقفه‌ای حدودا ۲۰ ساله، در سال ۱۳۶۹ پس از بازسازی بخش گمرکات امانات پستی در اداره‌ پست سابق ،بال غربی آن، و با زیربنای ۶۰۰۰ مترمربع مجددا افتتاح شد.
ادامه مطلب ...