آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۱/۲۹

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

سر به زیر‌ترین گل لاله دنیا هم در دامنه زاگرس، هم در گلستان کوه در منطقه خوانسار استان اصفهان، هم در مناطق ییلاقی سر رود و دامنه‌های دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد و هم در دامنه کوه‌های…