آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۳/۰۲

به کیروش حق بدهید

به کیروش حق بدهید. یک سرمربی‌ در حد و اندازه‌های کیروش در هیچ جای دنیا دوست ندارد تیمی بازنده و ضعیف روانه‌ مسابقات کند. به او باید حق داد