آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

آنچه در باب حکمت زندگی می‌توان از شوپنهاور آموخت

آرتور شوپنهاور در کتاب  «در باب حکمت زندگی» به نواقص مشهود زندگی بشر می‌پردازد. به ضعف‌ها و اشتباهاتی که از فرط تکرار به رفتارهای موجه اجتماعی تبدیل شده‌اند و گاهی جای آداب معاشرت را…
ادامه مطلب ...