آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۳/۲۵

حالا همه با هم قهرمان هستیم

افکار عمومی نیرویی است که گاهی تخریب می‌کند، گاهی می‌سازد، گاهی تند می‌رود، گاهی آرام می‌گیرد، گاهی سر و صدا به راه می‌اندازد و گاهی خاموش می‌شود! و این‌بار ما را با هم قهرمان کرد.