آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۳/۲۶

جهان در اندیشه شاعر

در زبان یونانی شاعر به معنای آفریننده است، (از واژهpoësis به معنای آفرینش). در زبان ما، شاعر به معنای صاحب «شعور»، دارنده بینش (ناخودآگاه) و دانش (خودآگاه) است.