آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۳/۲۷

لیست اقلامی که نباید بخریم

آری هم‌وطن. اگر یک ماه، فقط یک ماه اقلام فوق را نخریم، به حول قوه‌ی الهی به سر برج نمی‌رسیم که حقوق بگیریم. باور بفرمایید این کمپین نیز کار خودشان است. این‌ها می‌خواهند ما نباشیم تا پول‌ها،…