گلونی

چگونه معتادان پانصد هزار نفر کم شدند

اعتیاد و توهم

پایگاه خبری گلونی، معین بادپا: وزیر کشور گفته است تعداد معتادان کشور پانصد هزار نفر کاهش یافته است. خوشبختانه خبرهای خوش در این روزها کم نیست. ظاهرا این عدد با بررسی و مقایسه ارقام در دولت قبلی و سال ۹۶ به دست آمده است. اما با اجازه وزیر کشور محترم می‌خواهیم چند فرضیه درباره این کاهش مطرح کنیم:

یک. احتمال دارد تعریف معتاد عوض شده باشد. مثلا کسی که در طول روز کمتر از یکصد گرم ماده مخدر مصرف کند، صرفا یک مصرف‌کننده عادی محسوب می‌شود و دیگر معتاد نامیده نمی‌شود.

دو. ممکن است در حساب و کتاب و جمع و تفریق اشتباهی صورت گرفته باشد. به هرحال انسان ممکن الخطاست و شاید این اشتباهات رخ دهد. همانطور که قبلا هم رخ داده بود.

سه. ممکن است عزیزی که اقدام به سرشماری معتادان کرده است از نفر قبلی عدد کمتری بلد باشد. یا حتی شاید خسته شده باشد و ترجیح داده همان را اعلام کند و هرچه زودتر پرونده را ببندد.

چهار. ممکن است وزارت کشور برخی از مناطق را لحاظ نکرده باشد. وزارت کشور باید بداند هنوز تغییراتی در نقشه ایران رخ نداده است.

پنج. یک احتمال این است که عدد و ارقام توسط یکی از معتادان هک شده باشد. هک کردن که در این مملکت کاری ندارد.

پنج احتمال دیگر درباره معتادان

شش. ممکن است وزارت کشور تصمیم گرفته باشد تعداد معتادان را مدیریت کند و مثلا برای ساعاتی برخی را معتاد نداند و به همین شیوه اعتیاد را مدیریت کند.

هفت. احتمال دارد برخی از معتادان به خارج از کشور رفته باشند. اگر این اتفاق رخ داده باشد، از بهترین صادرات ما خواهد بود.

هشت. احتمال دارد با توجه به اصل اعتماد متقابل، از خود افراد پرسیده باشند شما معتادید و آنها گفته باشند خیر. در صورتی که واقعا معتاد بوده باشند. و چون میزان خالی بندی افزایش داشته است، تعداد معتادان خالی بند هم بیشتر شده باشد.

نه. احتمال دارد افرادی که با مصرف مواد توهم زا فضایشان را عوض می‌کنند، در دسته گردشگران قرار بگیرند و دیگر در لیست معتادان نباشند.

ده. احتمال دارد واقعا برخی از معتادان به خاطر مشکلات اقتصادی، در این مدت به فارسی سخت نصف شده باشند و به همین دلیل آمارشان کاهش یافته باشد.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل