آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۴/۱۳

سرانه‌ای بالاتر از سرانه مطالعه

برای مایی که سرانه دزدی در کشورمان بالاتر از مطالعه است، برای مایی که تجربه سخت و محیرالعقول دزدی دکل نفتی را پشت سر گذاشته‌ایم، حرف زدن از بعضی دله دزدی‌های کوچک نه تنها افت دارد بلکه موجب…