آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۴/۱۵

پول مردم نزد آقازاده‌ها امن است

البته شاید این نگاه بدبینانه‌ای باشد و عزیزان مسئول پول ملت را به آقازاده‌هایشان داده‌اند تا در این روزگار تحریم و خطر بلوکه شدن ارزها، بتوانند با خیال راحت از دارایی‌های کشور محافظت کنند.

سندرم پوشک قاچاق

من این روزها را خوب به خاطر میاورم. روزهای شیر خشک قاچاقی و بازار خالی از پوشک. اسمش را می‌گذارم سندرم پوشک و شیر‌خشک قاچاق که ظاهراًدر هر دولت یک دوره تجربه می‌شود.