آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۴/۳۰

یک کامنت ارزشمند درباره نقد خنداننده شو به گُلوَنی رسید

خوشحالیم که دست‌کم آقای دژآهنگ نقد ما را درباره خنداننده شو تا حد زیادی به جا دانسته است. از ایشان ممنونیم و یقین داریم که این روحیه نقدپذیری باعث موفقیت ایشان در آینده خواهد بود.
ادامه مطلب ...

تهران‌گردی از شاهپور تا فرشته، خانه دکتر حسابی کجاست؟

خانه دکتر حسابی در سال ۱۳۱۰ ساخته شده است. این خانه از آن خانه‌هایی نیست که گم شده باشد بین دیگر خانه‌ها، چون آن قدر متفاوت است که حتی اگر به قصد چنین دیداری نرفته باشید، باز هم نظرتان…
ادامه مطلب ...