قوانین عجیب مترو در ژاپن و کشورهای جهان

در ژاپن اگر هر فرد روزی یک‌بار سوار مترو نشود، می‌روند در خانه‌اش و علت این رفتار را از او می‌پرسند. اگر این رفتار چند بار از او سر بزند، رییس مترو در تلویزیون از همه عذرخواهی می‌کند و بعد…