آرشیو ماهانه

مرداد ۱۳۹۷

حاشیه نشینی کنید و شکر خدا

ما هم که خداروشکر به حاشیه نشینی راضی هستیم. محله‌مون مشکل کابل‌کشی داره و هرروز برق‌مون می‌ره. کوچه‌مون رو سه ساله کندن برای تعمیر انشعاب گاز ولی هنوز درست نکردن.