گلونی

آیت بی‌ غم و یک استنداپ کمدی استاندارد

آیت بی غم

پایگاه خبری گلونی، میثم کریمی: آیت بی‌ غم یک بار دیگر نشان داد که یک استنداپ کمدین است.

او با یک شروع کوبنده ابتدا بینندگان را میخکوب کرد و کم کم توانست مخاطب را با خود همراه کند.

او توانست به خوبی دیوار چهارم (دیواری که بین هنرپیشه و تماشاگر وجود دارد) را بشکند و با هنر بازیگری خود یک استنداپ کمدی حرفه‌ای را به نمایش بگذارد.

شوخی‌های کوتاه و مکرر

در یک استنداپ کمدی استاندارد کمدین با شوخی‌های کوتاه و مکرر می‌تواند به انتقال مضامین بپردازد. بی غم توانست به خوبی این کار را انجام دهد.

بیان خوب، بازی خوب، به کار بردن اصطلاحات در زمان به جا و تصویرسازی مناسب از جمله نقاط قوت استنداپ کمدی آیت بی‌غم بود.

شوخی با خود

یکی دیگر از نقاط قوت استنداپ کمدی آیت بی‌ غم بحث شوخی با خود خنداننده‌شوها و داوران بود که به خوبی توانست با نقدی کوتاه نسبت به شرکت‌کننده‌ها و داوران با آن‌ها شوخی کند.

به قول رامبد جوان کمدین‌ها ها باید فرهنگ شوخی کردن با افراد را در جامعه مرسوم کنند و چه بهتر که بتوانند ابتدا با خود شوخی کنند.

متن قوی

داشتن یک متن قوی و یک اجرای مسلط که گاهی هرکدام دیگری را در برمی‌گرفت. یعنی گاهی اجرا از متن بالاتر بود و گاهی متن از اجرا.

روایت درست و پیوستگی داستان به اضافه تصویرسازی مناسب از طرف آیت بی‌غم توانست یک استنداپ کمدی استاندارد را به نمایش بگذارد.

نقاط منفی

اگر بخواهیم از استنداپ کمدی آیت بی‌ غم ایراد بگیریم شاید یکی از آن‌ها ریتم تند استنداپ کمدی بود که همین موضوع باعث این می‌شد مخاطب قبل از لذت بردن از شوخی نخست به شوخی دوم برسد و کمی باعث سردرگمی مخاطب شود.

البته این ریتم تند استنداپ کمدی بخاطر این بود که بی‌غم بتواند تمام شوخی‌های خود را به نمایش بگذارد. که دوباره می‌توان به این نکته اشاره کرد که زمان برای همه استنداپ کمدین‌ها ۱۰ دقیقه است اما استنداپ کمدین آیت بی‌غم ۱۳ دقیقه بود که نکته عجیبی بود.

شاید این نقطه منفی بیشتر سمت عوامل برنامه باشد که آیا این بازه زمانی برای بقیه شرکت کننده‌ها هم هست یا خیر؟

در هر صورت این نکته را هم اشاره کنیم که استنداپ کمدی آیت بی‌غم یک استنداپ کمدی استاندارد بود که ما در این برنامه به ندرت شاهد آن هستیم.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل