گلونی

خود را از شر سواد اینستاگرامی خلاص کنید

اینستاگرام رسانه برهنه

اینستاگرام رسانه برهنه

سواد اینستاگرامی از بی‌سوادی بدتر است. یعنی کاش آدم بی‌سواد باشد اما اطلاعات و آگاهی و سواد را از اینستاگرام به دست نیاورده باشد.

پایگاه خبری گلونی، رضا ساکی: رک و راستش این است که تندروهای داخلی و دشمنان خارجی نیاز دارند و دوست دارند که مردم ایران سواد اینستاگرامی داشته باشند. کسی که سواد اینستاگرامی دارد برای به‌روز کردن آن چه می‌داند به اینستاگرام مراجعه می‌کند، پس بهترین آدم‌ها برای آن گروه‌ها همین کسانی هستند که سواد اینستاگرامی دارند.

آنها که سوادشان را از اینستاگرام می‌گیرند درباره مسائل تاریخی چیز زیادی نمی‌دانند اما آن چیزی را که باید بدانند و بعدا کامنت بگذارند به خوبی فرا می‌گیرند.

نیروی‌های تندرو، آن محتوا را که ما باید تکرار در اختیارمان می‌گذارند. ما هم چون کتاب و روزنامه و مقاله درباره آن موضوع نخوانده‌ایم به راحتی همان چیزها را تکرار می‌کنیم.

آنها که دوست دارند من و شما در اینستاگرام سوادآموزی کنیم به دنبال این هستند که مسائل پیچیده و چندوجهی اجتماعی و تاریخی را ساده کنند تا به اهداف خود برسند.

مثلا اگر شما الان درباره جدایی بحرین از ایران چیزی بنویسی یک میلیون نفر کامنت می‌گذارند: شاه بحرین را داد تا جزایر را حفظ کند و باید به او آفرین گفت که برگ سوخته بحرین را که از زمان قاجار دیگر مال ایران نبود رها کرد.

نگاه اینستاگرامی به تاریخ

این نگاه یک نگاه اینستاگرامی به تاریخ است. یعنی خیلی ساده شاه را از هر گونه اتهام احتمالی مبرا می‌کند و آنها را در جایگاه طلبکار قرار می‌دهد.

نظیر این روش را هنوز آقای احمدی‌نژاد و برخی سیاسیون فعلی ادامه می‌دهند. احمدی‌نژاد در آن هشت سال رویایی نیز همین گونه رفتار می‌کرد طوری که آدم را مجبور می‌کرد باید برای خطای بزرگش از او تشکر کند.

کسی که سواد اینستاگرامی دارد لحظه‌ای فکر نمی‌کند که آیا مثلا بهتر نبود جزایر را می‌دادیم و بحرین را نگه می‌داشتیم؟

او پرسش طرح نمی‌کند و نسبت به محتوا منفعل است چون درواقع سواد ندارد. این پرسش‌‌گری فقط از باسواد واقعی ساخته است.

بحرین یک مثال بود. هزار مثال دیگر هست. در زلزله کرمانشاه، ساختمان پلاسکو، کشتی سانچی و… بسیاری فکر می‌کردند که به موضوع مسلط هستند و پوست ما روزنامه‌نگاران را با کامنت کنده بودند اما آنها سواد اینستاگرامی داشتند و کسی که سواد اینستاگرامی دارد بر چیزی جز اینستاگرام مسلط نیست.

خود را از شر سواد اینستاگرامی خلاص کنید

این نگاه اینستاگرامی را شبکه‌های ماهواره‌ای تقویت کرده‌اند و کسانی را بار آورده‌اند که کوچکترین نقد را به حکومت‌های قبلی قبول نمی‌کنند.

این افراد ساده‌لوح همان کسانی هستند که به راحتی در تور می‌افتند. آنها فکر می‌کنند روز و شب مشغول مبارزه با وضع فعلی هستند اما درواقع همیشه در زمین برخی سیاسیون فعلی حاضر می‌شوند و اسیر تمام موج‌های مجازی می‌شوند.

اگر می‌خواهید لطفی در حق روح و روان خود بکنید لطفا خود را از شر سواد اینستاگرامی خلاص کنید. راهش چیست؟ کتاب خواندن.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل