آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۶/۱۰

مومیایی کردن برخی مسئولان دولت الزامی است

اما مومیایی کردن زندگان به صورت موقت چه مزیتی دارد؟ آن هم وقتی سه میلیون تومان بیشتر هزینه ندارد. با توجه به شرایط فعلی، اعضای بسیاری از خانواده‌ها می‌توانند به صورت شیفتی زندگی کنند.
ادامه مطلب ...