اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

تبخیر و بارندگی در کره زمین چگونه اتفاق می‌افتد

تبخیر و بارندگی در کره زمین چگونه اتفاق می‌افتد؟

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، اندیشکده تدبیر آب ایران کتابی با عنوان «چرخه آب» منتشر کرده است. در این کتاب پژوهشی آمده است:

در جدول بالا ذخایر آب موجود در کره زمین شامل ذخایر آب شور و شیرین و در سه حالت بخار، مایع‌ و جامد، در آتمسفر، سطح و زیرزمین مندرج گردیده است.

این ذخایر به عنوان ذخایر ثابت نامیده می‌شوند، به عبارت دیگر چنانچه مجموع منابع آب درکره زمین (هیدروسفر) در یک لحظه معین اندازه‌گیری شود ارقام مندرج در جدول مذکور حاصل خواهد شد.

حال اگر تحولات پس از لحظه مذکور در نظر گرفته شود، به دلیل وجود عوامل مؤثر، چرخه آب شروع به عمل خواهد نمود و آب موجود در ذخایر آبی شروع به گردش می‌کند.

بدین ترتیب تبادل‌های آبی بین خشکی‌ها، اقیانوس‌ها و آتمسفر آغاز خواهد شد و  تبخیر و بارندگی در کره زمین اتفاق می‌افتد.

چنانچه یک دوره زمانی یک ساله پس از لحظه مذکور در نظر گرفته شود وحجم آب مبادله شده بین تبخیر و بارندگی که اولی منشاء دومی بوده و مقدار آن ها بخاطر تعادل چرخه آب برابر می باشند، محاسبه شود، حجم حاصل به عنوان منابع آب سالانه در گردش که بطور سالانه تجدید می‌شود، قابل تعریف است.

تبخیر و بارندگی در کره زمین چگونه اتفاق می‌افتد

بر مبنای محاسبات انجام شده در خصوص میزان تبخیر و بارندگی و توزیع حجم حاصل از بارندگی برای مؤلفه‌های مختلف برای کل کره زمین در یک دوره متوسط یک ساله، شکل زیر تنظیم گردیده است (شیوه محاسبه ارقام مندرج در شکل مذکور موضوع این نوشته نیست).

توزیع منابع آب تجدیدشونده
توزیع منابع آب تجدیدشونده

مطابق ارقام محاسبه شده می‌توان به اطلاعات اصلی زیر اشاره نمود:

الف: سطح ریزش یا تبخیر

عمل تبخیر و یا ریزش‌های جوی در سه سطح به ترتیب زیر اتفاق می‌افتد:

• اقیانوس‌ها که مساحت آنها معادل ۳۶۱ میلیون کیلومتر مربع محاسبه شده است.
• خشکی‌هایی که خروجی حوزه‌های آبریز آنها نهایتاً به اقیانوس‌ها مختوم می‌شوند به مساحت ۱۱۹ میلیون کیلومترمربع
• حوزه‌های آبریز بسته در سطح خشکی‌های جهان به مساحت ۳۰ میلیون کیلومترمربع

ب: میزان تبخیر

میزان تبخیر از سطوح فوق به ترتیب زیر اتفاق می‌افتد:

• از سطح اقیانوس‌ها به میزان ۵۰۲۸۰۰ کیلومترمکعب ۱/۸۷ درصد کل
• از سطح خشکی‌های منتهی به اقیانوس‌ها ۶۵۲۰۰ کیلومترمکعب ۳/۱۱ درصد کل
• از سطح حوزه‌های آبریز بسته ۹۰۰۰ کیلومترمکعب ۶/۱ درصد کل
• جمع ۵۷۷۰۰۰ کیلومترمکعب ۱۰۰ درصد

وب‌ سایت اندیشکده تدبیر آب ایران

پایان پیام

کد خبر : 104188

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=104188

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.