اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

منابع آب موجود در زمین را بشناسید

منابع آب موجود در زمین را بشناسید

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، اندیشکده تدبیر آب ایران کتابی با عنوان «چرخه آب» منتشر کرده است. در این کتاب پژوهشی آمده است:

در مطالب پیشین این نوشته، الگوی ساده شده چرخه آب و سپس شکل پیچیده آن که در طبیعت عملاً اتفاق می‌افتد به تفکیک فرایندهای اصلی  چرخه آب یعنی بارش، جریان، تبخیر و نفوذ توضیح داده شد.

در این بخش مطالب ارائه شده قبلی درکنار هم ومختصراً با یک نگاه سیستمی به چرخه آب به هم متصل شده است.

منابع آب موجود در زمین را بشناسید

این نگاه به چرخه‌ی آب در طبیعت هدفی را دنبال می‌کند که با شناخت آن هدف می‌توان نمایش دقیق‌تری از اجزای این چرخه از نظر تبادلات میان ذخایر آب  در موقعیت‌های مختلف در کره زمین (شامل  جو زمین، سطح زمین و زیرزمین) از طریق تبخیر، بارش، جریان و نفوذ در پیش چشم داشت.

در واقع این طرز نگاه به موضوع و آرایش سیستمی مؤلفه‌های چرخه آب می‌تواند بستر مناسبی را برای مدل‌سازی جهت محاسبه و کمی کردن منابع آب تجدید شونده در مقیاس‌های مختلف فراهم نماید.

آب موجود در آتمسفر:

هرچند منابع آب موجود در لحظه معینی در آتمسفر در مقایسه با منابع آب موجود در سایر مؤلفه‌های چرخه آب خیلی کمتر است ولی در واقع آتمسفر شاهراه اصلی انتقال و حرکت آب در چرخه آب را تشکیل می‌دهد.

بخش عمده آب موجود در جو زمین در پوشش‌های ابری مختلف متمرکز است.

لیکن در هوای غیر ابری نیز بخار آب بصورت غیرمتراکم وجود دارد. برمبنای برآوردهای انجام شده ذخایر آب موجود در یک لحظه معین در آتمسفر معادل ۳۱۰۰ کیلومتر مکعب است که اگر کل این منابع آب ریزش نماید تنها قشری به عمق ۵/۲ سانتی‌متر در کل کره زمین را تشکیل خواهد داد.

آب موجود در سطح زمین:

مطابق شکل این منابع را می‌توان به صورت‌های زیر مشاهده نمود:

آب موجود در سطح پوشش گیاهی

آب موجود در پیکره پوشش‌های گیاهی

آب موجود در پوشش‌های برفی و یخی

آب موجود در عوارض کوچک مقیاس (منظور پستی‌ها و فرورفتگی‌های کوچکی است که در زمان بارندگی، آب درآنها ذخیره وسپس سرریزشده و جریان سطحی راتشکیل می‌دهد.)

آب موجود در جریان‌های سطحی: منظور آن قسمت از منابعی است که بصورت جریان ورقه‌ای قبل از ورود به سیستم آبراهه و رودخانه‌ها تشکیل می‌گردد.

آب موجود در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، برکه‌ها، مرداب‌ها و تالاب‌ها

آب موجود در اقیانوس‌ها

رودخانه‌ها/دریاچه‌ها

آب موجود در زیر زمین:

آب موجود در محدوده ریشه گیاهان و نباتات

آب موجود در بخش غیراشباع* و زیر محدوده ریشه گیاهان

آب موجود در آبخوان‌ها (بخش اشباع)

شکل به خوبی تبادلات موجود بین مجموعه ذخایر آب گفته شده را آشکار می‌نماید.

کلیه ذخایر آب موجود در کره زمین به شرحی که در صفحات قبل این گزارش اشاره شد و در شکل مذکور نیز مشخص می‌باشد می‌تواند در تغذیه چرخه آب و یا گردش آب در طبیعت مشارکت داشته باشند.

شکل فوق در کلیت خود یک مدار بسته است که از هر نقطه آن شروع نماییم اجباراً درون چرخه باقی خواهیم ماند و در مسیر خود از مراحل اصلی چرخه آب شامل تبخیر بصورت خط تیره، بارش، جریان و نفوذ بصورت خط ممتد عبور خواهیم نمود.

اینها منابع آب موجود در زمین بود.

وب‌سایت اندیشکده تدبیر آب ایران

پایان پیام

کد خبر : 103443

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=103443

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.