آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۷/۲۹

رب گوجه هنوز در انبار است

هیچ گرانی بی‌دلیل و بی‌حساب کتاب نمی‌شود، وقتی تقاضا برای کالایی بالا می‌رود فروشنده آن کالا در فروختنش وسواس به خرج می‌دهد، پس می‌تواند کالایش را نگه دارد و با آن قیمتی که دلش می‌خواهد…