گلونی

حمید هیراد در حالا خورشید ترسیده و مدعی بود

حمید هیراد در حالا خورشید

حمید هیراد در حالا خورشید

درباره زبان بدن حمید هیراد در حالا خورشید هنگام گفت‌وگو با رضا رشیدپور چند نکته اساسی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، در یک ارتباط فردی، فقط جمله‌های گوینده، مهم نیست.

بلکه پیام‌های غیرکلامی او که از طریق زبان بدن منتقل می‌شود هم مهم است. زبان بدن اطلاعات زیادی را منتقل می‌کند.

مثلاً ممکن است حین عصبانیت، جمله خیلی خشنی را به زبان نیاورید. اما انگشت اشاره‌تان را مدام سمت طرف مقابل‌تان بگیرید. همین علامت ساده حس بدی را در مخاطب ایجاد می‌کند.

حمید هیراد، خواننده پرحاشیه این روزها که شهرت زیادی هم به دست آورده است، چند روز پیش در برنامه حالا خورشید، حضور پیدا کرد.

گفته‌های متناقض او بعد از پلی‌بک کردن در کنسرت، سوژه بسیاری از کاربران فضای مجازی شد.

صرف‌نظر از گفته‌های او، اگر زبان بدنش را بررسی کنیم، به این نکات اساسی می‌رسیم:

نکات اساسی زبان بدن حمید هیراد در حالا خورشید

درباره زبان بدن حمید هیراد در گفت‌وگو با رضا رشیدپور چند نکته اساسی وجود دارد.

آقای هیراد زیاد با صندلی بازی میکرد و جلوی صندلی نشسته بود. یعنی به صندلی تکیه نداده بود که این کار نشانه مدعی بودن است.

دست‌های او خطی تکان میخورد و محدود به عرض شانه‌ها بود. سینک کلمات با دستها زیاد بود و این‌ها همه نشانه زبان بدن توجیهی است.

وقتی پرسش‌های صریح رضا رشیدپور درباره پلی بک خواندن او تمام میشد دست به سیبیل می‌زند و یا دست به صورتش می‌کشد که این یعنی رهایی و رها شدن.

همچنین پاهای او جفت است و جفت بودن پا در یک نما کاملا مشخص است نشانه ترس است.

زبان بدن مجموعه علائم و حرکات یک فرد است و زبان بدن در هر مکان و زمانی فرق دارد و معانی مختلف دارد. یعنی همین حرکات آقای هیراد در مکان و زمانی دیگر ممکن است معنی دیگری داشته باشد.

زبان بدن ابزار شناسایی هیجان‌های فرد در یک موقعیت، واکنش‌های ناخودآگاه و میزان صداقت یک شخص است.

درهرصورت، ممکن است هر فردی در پاسخ به یک سوال واکنش متفاوتی داشته باشد.

حمید هیراد در حالا خورشید

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل