گلونی

سوگندنامه خودروسازان وطنی

سوگندنامه

سوگندنامه

پایگاه خبری گلونی، معین بادپااز آنجایی که بسیاری از مشاغل هیچ‌گونه سوگندنامه‌ ندارند و در این زمینه از پزشکان عقبند، سوگندنامه سایر مشاغل پیشنهاد می‌شود تا آنها هم بتوانند باید چه کنند و چه نکنند.

سوگندنامه خودروسازان

من به ماندگاری خودروهای ابدی، ماشین مشدی ممدلی و روح خودروسازان درگذشته، سوگند یاد می‌کنم و تمام تعمیرکاران و جاده‌سازان و مسئولان را گواه می‌گیرم که در حدود قدرت بی‌انتها و نه بر حسب سلیقه خود، مفاد این سوگندنامه و تعهد کتبی را اجرا نمایم.

من سوگند یاد می‌کنم شخصی که مرا رئیس یک خودروسازی کند، به خصوص اگر زمانی که از سن کمی برخوردار باشم، مانند یک فرد عادی بدانم و تلاش کنم تا احتیاجات همه دوستان و غیردوستان را مرتفع سازم و فرقی میان آنها نگذارم. فرزندانشان را مانند فرزندانم دوست داشته باشم، و جان آنها را همچون جان عزیزان خودم، عزیز بشمارم.

من در این راه با هیچ کس شوخی نخواهم داشت و در راستای تقویت و درآمد خودروسازی، از هیچ کمکی دریغ نکنم. اما هرگز کیفیت را فدای قیمت نکنم.

مزیت خودروسازی

من تعهد می‌دهم تا انحصار تولید را به عنوان تنهاترین مزیت خود در نظر نگیرم. مسئولان و مردم را برای افزایش قیمت تهدید نکنم و روح و روان آنان را به بازی نگیرم.

برای افزایش قیمت، برای یکبار هم که شده دلیل کم بیاورم و به جای حرف زدن سعی کنم تا خودروسازی خود را با آن همه حمایت از ضرر خارج کنم. سوگند یاد می‌کنم که با ایجاد رقابت میان بخشی از مردم برای ثبت نام خرید، به دنبال به رخ کشیدن قدرت و برتری خود نسبت به افراد عادی و نیازمند و رنج کشیده نباشم تا نه شأن خودروسازان لکه‌دار شود و نه شأن مردم و حقوق آنها پایمال نشود.

به عنوان یک خودروساز از ارزان‌ترین و پایین‌ترین کیفیت خودروی تولیدی خود استفاده کنم تا نشان دهم پایین‌ترین کیفیت خودروی ما، استاندارد جهانی و جانی و مالی را داراست.

اگر تمام این سوگند و نامه را اجرا کنم و به آن افتخار کنم و در خصوصی به آن نخندم و فراموش نکنم، همیشه بین دیگران سربلند خواهم بود و پشت سرم بد و بیراه نمی‌گویند. ولی اگر آن را نقض کنم و بی‌خیال آن شوم، حال مردم را از دیدن روی خود دگرگون کنم.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل