گلونی

صنعت صید مروارید در سالیان گذشته در جزیره کیش از رونق زیادی برخودار بود

صنعت صید مروارید در سالیان گذشته در جزیره کیش از روتق زیادی برخودار بود

صنعت صید مروارید در سالیان گذشته در جزیره کیش از روتق زیادی برخودار بود

به گزارش پایگاه خبری گلونی: جزیره کیش صنایع دستی بسیار متنوعی در زمینه های دریایی  و غیره دارد.

انواع صنایع دستی کیش (مختارپور،رجبعلی:دوسال با بومیان کیش،تهران،ورجاوند،۱۳۸۵،ص۲۱۹)

 صنایع دستی دریایی

به دلیل وجود خلیج فارس و فراوانی گونه های مختلف دریایی عمده فعالیت بومیان جزیره کیش از دیرباز ماهیگیری و صید مروارید بوده و بومیان این مهارت ها را نسل به نسل منتقل می کنند.

امروزه خیل عظیمی از بومیان در کار ماهیگیری و صید مشغول به کارند.

بومیان برای دستیابی به خیرات موجود در دریا و صید مروارید یک سری وسایل و ابزارهایی را لازم دارند که بدون وجود آنها قادر به فعالیت دریایی نیستند.

این صنایع خود در دو بخش صنایع مربوط به ماهیگیری و صنایع دستی مربوط به صید مروارید است.

زیرا درسالیان گذشته صنعت صید مروارید در جزیره کیش از رونق زیادی برخوردار بود. این وسایل را خود بومیان با مهارت از پدران و نیاکان خود یادگرفته و می ساختند.

از جمله این صنایع ، لنج و قایق سازی ، گرگور، ابزارهای ماهیگیری ، وسایل صید مروارید مانند طناب های مخصوص، سنگ غواص (حیر)،

سبد مخصوص غواص(دیین)، افطام، لباس غواص (شمشول)، لباس محافظت از عروس دریایی (لبس الدول) و غیره .

صنایع حصیری

برگ درخت خرما که در زبان محلی کیش (خوص) گفته می شود، کاربردی فراوان در زندگی مردم این خطه داشته  و ماده اصلی  صنایع دستی حصیری کیش است.

بومیان این برگها را  از درخت نخل می چیدند و با انجام یک سری مراحلی آنها را تبدیل به یک محصول حصیری زیبا و بادوام می کردند که در شرایط سخت زندگی، آنها را یاری نماید.

یکی از قدیمی ترین صنایع دستی بومیان جزیره کیش حصیربافی یا ساخت وسایل و ابزارهای حصیری از برگ و چوب درخت خرماست.

علت آن فراوانی و کثرت این ماده اولیه در این جزیره مرجانی است.

صید مروارید

این صنعت مانند صنعنت صید مروارید روزگاری در کیش رونق فراونی داشت و مردم اغلب ابزار و وسایل مورد نیاز خود را  از این طریق فراهم می‌کردند.

برگ درخت خرما « خوص» همانطور که قبلا ذکر گردید دارای کاربردهای فراوانی در صنعت محلی بومیان بوده که بسته به نوع این برگها و موقعیت آن بر روی شاخه،کاربرد آنها نیز متغیر است.

برگ های میانی  و تازه روئیده درخت که بیشتر به رنگ زرد یا شیری یا سبز کم رنگ هستند و برگهای قدیمی تر و بیرونی درخت که سبز رنگ است.

از چوب درخت خرما هم در ساخت قفسهای مختلف، صندلی و رحل قرآن و بادبزن استفاده می شود و لیف درخت هم در امر ساخت طناب های مختلف استفاده می شود.

منبع: واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز کیش. پژوهشگر: محمد جاسم پور

Kish is an island in the Persian Gulf, off the southern coast of Iran

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل