گلونی

موسیقی جنوبی با سازهای دست ساز مردم جنوب از زمان های قدیم تا حالا رواج بسیار دارد

موسیقی جنوبی با سازهای دست ساز مردم جنوب از زمان های قدیم تا حالا رواج بسیار دارد

به گزارش پایگاه خبری گلونی: موسیقی جنوبی با سازهای دست ساز مردم جنوب از زمان های قدیم تا حالا رواج بسیار دارد

ساخت آلات موسیقی جنوبی

موسیقی جنوبی از سال‌ها پیش در کیش رواج داشته که بیشتر توسط سیاهپوستان جزیره اجرا می‌شود، و در مراسم عروسی و دیگر مناسبات و اعیاد از وجود آنها استفاده می‌شود.

 عمدترین ابزار و آلات موسیقی جنوبی، طبل و هبان (نی هنبان) است و اغلب افرادی که به این کار مشغولند در ساخت این وسایل مهارت دارند.

هبان

 یا همان نی انبان است که از پوست دباغی شده بز ساخته می‌شود و از دو عدد نی چسپیده به هم برای ایجاد صدای موسیقی جنوبی استفاده می‌شود که به آن «جفتیه» گفته می‌شود.

طبل

 یا دهل که بیشتر از جنس چوب درختان بومی و پوست دباغی شده بز ساخته می شود و دارای احجام مختلفی از بزرگ به کوچک است و یکی از اجزای مهم موسیقی جنوبی است.

صنایع طناب بافی

محصولات صنایع طناب بافی عبارتند از:

حبل عسگ

خوشه درخت خرما را پس از خیس کردن و کوبیدن به صورت الیاف در می آوردند و با آن نوعی طناب می بافتند که «حبل عسگ » گفته می شد.

حبل لیف

از بهم پیوستن الیاف درخت خرما یک نوع طناب می ساختند که در خیلی از مصارف زندگی از آن استفاده می کردند. مواد اولیه این نوع طناب را از درختان نخل جزیره تهیه می کردند.

حبل چتان

چتان گیاهی شبیه ذرت بوده و در کیش کاشته می شد. ساقه اش را خشک می کردند و می کوبیدند و با الیاف آن طناب می بافتند.

حبل کمبار

نوعی طناب که از الیاف میوه نارگیل ساخته می شد و بسیار محکم بود. مواد اولیه این محصول را از دبی و هند فراهم می کردند.

حبل غضف

غضف نوعی الیاف گیاهی بود که به کیش می آوردند و از آن برای بافتن طناب و نوعی حصیر استفاده می کردند.

منبع: واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز کیش. پژوهشگر: محمد جاسم پور

پایان پیام

 

 

خروج از نسخه موبایل