آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۰۹/۲۲

مستند چی دا ساخته محسن کولیوندی داستان مادری است که که رویای ازدواج پسرش را دارد

مستند چی دا ساخته محسن کولیوندی داستان مادری است که که رویای ازدواج پیر پسرش را دارد. میان پسر و مادر علاقه‌ی عجیبی وجود دارد و اطرافیان همین امر را دلیل اصلی ازدواج نکردن پیر پسر…
ادامه مطلب ...