گلونی

فرزندخواندگی کودکان بیمار را آسان‌تر کنیم

فرزندخواندگی کودکان بیمار را آسان‌تر کنیم

فرزندخواندگی کودکان بیمار را آسان‌تر کنیم

پایگاه خبری گلونی، مهدیسا صفری‌خواه: مهشید موقر؛ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد واگذاری کودکان بیمار نیز تصریح کرد:

«طی دو سال اخیر با توجه به رویکرد دفتر فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران مبتنی بر ساماندهی به موقع کودکان بیمار، بیش از هزار کودک که بیش از ۵۰ درصد آنان با پیگیری بیماریشان اغلب قابل درمان بوده‌اند، به متقاضیان واگذار شده است.»

فرزند خواندگی شروع یک زندگی

فرزندخواندگی فرآیند عجیبی است. باید برای انجام آن بیشتر از هر توافق روحی خودت را ملزم به تغییر سبک زندگی‌ات کنی.
کودکان بیمار بیشتر از همه آنهایی که در صف فرزندخواندگی هستند زندگی کردن به خودشان بدهکارند.
می‌توانیم سهم آنها را از زندگی با حساب قلبی‌مان بپردازیم. باید شجاعت شروع سبک جدیدی از زندگی کردن را به خودمان بدهیم.

به فرزندخوانده‌ها آرامش را هدیه دهیم

تغییر دائمی سرپرست موقت؛ بیشترین ضربه روحی را به آنها می‌زند.
آن‌ها برای باز کردن چمدان‌هایشان دل‌ دل می‌کنند. باور کردن صاحب خانواده شدن برای آنها کارسختی است.
به همه اینها باید عادت کردن به شرایط زندگی تازه را هم اضافه کنیم.

کودکان بدسرپرست در راه بهزیستی هستند

موقر با بیان اینکه پذیرش کودکان در شیرخوارگاه‌ها بیش از ظرفیت آنهاست، اظهار کرد: با توجه به افزایش آمار تعداد کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، پذیرش کودکان در شیرخوارگاه‌ها بیشتر از ظرفیت آنان است.
با توجه به سیاست‌های دفتر فرزندخواندگی بهزیستی استان تهران مبنی بر برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد شیرخوارگاه‌ها و پیگیری به موقع روند پذیرش و ترخیص و همچنین ساماندهی فرزندان بیمار، باعث تسریع و تسهیل برنامه‌های مراقبت فرزندان در خانواده جایگزین و کاهش مدت اقامت فرزندان در شیرخوارگاه‌ها شده است.

نیازهای روحی کودک خوانده‌ها را باور کنیم

طرح‌های بهزیستی برای حمایت از فرزندخواندگی در کشور از یک پویش همگانی خبر می‌دهد.
حمایت از خیرینی که از زندگی را به معنای واقعی زندگی می‌کنند.
حمایت از کودکان بیمار می‌تواند یک الگوی اساسی برای تمرین مهربانی در جامعه باشد.
فرآیند درمان اغلب این کودکان قابل پیگیری است. آن‌ها را داشتن خانواده محروم نکنیم.
با حمایت از فرزندخوانده‌ها می‌توانیم یک راه تازه برای زندگی کردن به آنها هدیه کنیم.
پایان پیام
خروج از نسخه موبایل