آرشیو روزانه

1397/10/10

کنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ درباره حقوق استفاده‌ غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی

کنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ درباره حقوق استفاده‌ غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی، به طور مشخص و به صراحت به طرح‌های انتقال میان‌حوضه‌ای نمی‌پردازد.
ادامه مطلب ...