آرشیو روزانه

1397/10/19

تمسخر افغان‌ها مسخره کردن همه ایرانی‌هایی است که یک را همان طور تلفظ می‌کنند

وقتی ببینیم این نمونه‌ها از تمسخر و توهین، در مورد مردمانی‌ست که در مرز کنونی ایران واقع هستند انجام می‌شود، دیگر توهین به لهجه هم‌زبانان دیگر چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.
ادامه مطلب ...