گلونی

پرونده درمانی را بیماران در چه شرایطی می‌توانند از بیمارستان خود درخواست کنند؟

پرونده درمانی را بیماران در چه شرایطی می‌توانند از بیمارستان خود درخواست کنند؟

پرونده درمانی را بیماران در چه شرایطی می‌توانند از بیمارستان خود درخواست کنند؟

پرونده درمانی را بیماران در چه شرایطی می‌توانند از بیمارستان خود درخواست کنند؟

طبق آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی، در صورت درخواست بیمار برای دریافت رونوشت اطلاعات ثبت شده در پرونده سلامتی‌اش در بیمارستان، مطب و … به مجوز خاصی نیاز نیست و رونوشت پرونده باید به بیمار یا نماینده قانونی وی تحویل داده شود.

به گزارش پایگاه خبری گلونی، به نقل ایسنا، در فصل هفتم آئین نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی با عنوان احترام به حق انتخاب دریافت کنندگان خدمات سلامت و در ماده ۶۰ آن گفته شده که لازم است در ارائه خدمات سلامت به باورها، اعتقادات فردی و مذهبی بیماران احترام گذاشته شود. در ماده ۶۱ این آئین نامه نیز تاکید شده که همه اطلاعات مربوط به بیماری که دانستن آنها برای تصمیم‌گیری بیمار در زمینه چگونگی ادامه روند تشخیصی و درمانی و دیگر تصمیم‌گیری‌های زندگی لازم است، باید بر اساس سطح سواد و وضعیت بیمار به نحوی که برای بیمار قابل درک باشد، در اختیار وی و یا تصمیم‌گیران جایگزین بیمار قرار داده شود.

شرایط گرفتن پرونده درمانی از بیمارستان

در ماده ۶۲ آئین نامه اخلاق پزشکی آمده است در مواردی که ارائه اطلاعات مرتبط با بیماری در بردارنده خبری ناگوار درباره سلامت بیمار باشد، لازم است روند دادن اطلاعات به بیمار با استفاده از روش‌های استاندارد “دادن خبر بد” باشد. در هر حال محدود کردن حق بیمار بر آگاهی از همه اطلاعات مربوط به سلامت خود موجه نیست.

 

قانون گرفتن پرونده درمانی از مرکز درمانی

طبق ماده ۶۳ این آئین نامه شاغل حرف پزشکی و وابسته باید در حد توان خود بیماران را در راستای کسب اطلاع از ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی در روند تشخیص و درمان راهنمایی کنند. همچنین طبق ماده ۶۴ ضروری است که در کنار انجام مداخلات تشخیصی و درمانی، آموزش لازم در زمینه نحوه ادامه درمان، چگونگی مصرف داروها، پیگیری بیماری، زمان مراجعات بعدی، عوارض مصرف دارو، مواردی که بیمار باید به پزشک یا اورژانس بیمارستان مراجعه کند، اصلاح سبک زندگی و… در اختیار بیمار قرار گیرد.

در ماده ۶۵ این آئین نامه اعلام شده که لازم است در صورت درخواست، رونوشت اطلاعات درخواستی از سوی بیمار که در پرونده سلامتش ثبت شده است، در هر جایی از جمله بیمارستان، مطب، درمانگاه و… به بیمار یا نماینده قانونی وی تحویل داده شود. برای اجابت این درخواست به مجوز هیچ مرجعی اعم از قضائی یا غیرقضایی نیازی نیست.

طبق ماده ۶۶ همه گزینه‌های تشخیصی و درمانی که از نظر علمی و فنی برای بیماران درست و قابل قبول به شمار می‌آیند، باید با یاد کردن نقاط ضعف، نقاط قوت، منافع و عوارض احتمالی به بیماران معرفی شوند. شاغلان حرف پزشکی و وابسته موظفند ضمن پاسخ دادن به سوالات بیماران، تلاش کنند با بیمار به یک تصمیم مشارکتی دست یابند.

پایان پیام

خروج از نسخه موبایل