آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۱۱/۰۲

رانش زمین در الیگودرز لرستان راه ارتباطی ۱۴۷ روستا با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت را قطع کرد

شهرستان الیگودرز البته یکی از مظلوم‌ترین و محروم‌ترین شهرستان‌های ایران و لرستان است و بسیاری از روستاهای آن از امکانات اولیه نیز برخوردار نیستند.
ادامه مطلب ...