آرشیو روزانه

۱۳۹۷/۱۱/۱۳

ناگهان درخت و ناگهان زندگی؛ یک فیلم که فرصتی برای درک شاعرانه فراهم می‌سازد

اما در این روایت‌گری ما با واقعیت‌ها سروکار نداریم بلکه آنچه در ناگهان درخت می‌بینیم، ترکیبی از ذهنیات، فانتزی‌ها، رویاها و واقعیت‌هاست. در گلونی بخوانید.
ادامه مطلب ...