آرشیو روزانه

1397/12/29

حامد همایون با سال ۹۷ تمام شد؟ پایان زود هنگام بِرَند تجاری این خواننده

محمود زاده خیلی زود تحتِ عنوانِ بِرند «حامد همایون» که متعلق به رجب‌پور بود معروف شد و درآمدهای میلیاردی برای شرکت به ارمغان آورد. حامد همایون با سال ۹۷ تمام شد؟
ادامه مطلب ...