آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۲/۲۶

کشف بخشی از جمجمه انسان هوشمند در غار کلدر خرم‌آباد؛ یکی از نادرترین کشفیات در غرب آسیا

کشف بخشی از جمجمه انسان هوشمند در غار کلدر. این کشف یکی از نادرترین کشفیات در غرب قاره آسیا است که می‌تواند بخشی از حلقه مفقوده زنجیره تکامل بشر باشد.