اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

رسانه‌ های اجتماعی سکوی مدیریت یکپارچه در بحران

رسانه‌ های اجتماعی سکوی مدیریت یکپارچه در بحران

به گزارش پایگاه خبری گلونی انوشه میرمجلسی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های پساسیل با موضوع مشارکت اجتماعی و تاب‌آوری سخنرانی کرد.

سه کارکرد اصلی برای مسئولیت رسانه‌ها مشخص شده است:

ارتقای آگاهی

تعیین دستور کار

پروراندن ادراک

رسانه‌ های اجتماعی سکوی مدیریت یکپارچه در بحران

در مدیریت سیل، رسانه‌ها جایگاه بینابینی را میان تصمیم‌گیران و مردم دارند.

رسانه‌ها نقش مهمی در تمام مراحل مدیریت، از پیشگیری و آگاهی‌بخشی تا هشدار وضعیت اضطراری تا امدادرسانی و بازتوانی می‌پذیرند.

نقش مهم رسانه‌ها شکل دادن به ادراک مردم است که این موضوع از طریق ایفای نقش در چارچوب تقویت اجتماعی ریسک صورت می‌گیرد.

رسانه‌ها می‌توانند شرایط رضایت و خرسندی یا نارضایتی و ناامنی را تقویت کنند. این موضوع با اثرگذاری بر ادراک مردم و تقویت یا تضعیف عملکردها صورت می‌گیرد.

مشارکت، به معنای شرکت داوطلبانه ارادی و آگاهانه افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل دهنده یک جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و همه جانبه زندگی است.

فرصت‌های تازه‌ای شکل می‌گیرد تا مردم برای تغییر و رفع موانع و مشکلات همت کنند.

به آن دسته از فعالیت های ارادی دلالت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند و انجمن‌های داوطلبی مهم‌ترین عرصه شکل گیری و ساماندهی فعالیت های مشارکتی در جامعه محسوب می‌گردند.

دارام گای نویسنده کتاب «توسعه مشارکتی، چشم‌اندازهایی از تجربه‌های توده‌های روستایی» سه تفسیر از دارد:

به معنای بسیج اجتماعی: این تفسیر به برعهده گرفتن پروژه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی توسط مردم اشاره دارد. معمولاً این پروژه‌ها از بالا اندیشه و طراحی شده و مردم برای اجرای آن بسیج می‌شوند.

به معنای تمرکز‌زدایی: این تفسیر، مشارکت، را با تمرکز‌زدایی در ایستگاه‌های دولت و سازمان‌های مربوط به آن برابر می‌گیرد.

به عنوان فرآیند تفویض اختیار: فرآیند اختیاردادن به مطرودین و محروم‌ماندگان. این نظر مبتنی بر شناخت طبقات و گروه‌های اجتماعی مختلف از لحاظ قدرت سیاسی و اقتصادی است.

سه عنصر اصلی در این تعریف عبارت است از تقسیم قدرت و منابع کمیاب، کوشش‌های آگاهانه و عمدی گروه‌های اجتماعی برای کنترل سرنوشت و بهبود شرایط زندگی خویش و ایجاد فرصت در سطوح پایین.

مشارکت در این مفهوم مستلزم ایجاد سازمان‌های دموکراتیک و مستقل و خوداتکایی فقیران است.

پایان پیام

کد خبر : 125072

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=125072

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.