آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۶/۲۵

توسعه مقبره الشعرای تبریز بدون توجه به کاوش‌های باستان‌شناسی و مسائل فنی

توسعه مقبره الشعرای تبریز بدون توجه به کاوش‌های باستان‌شناسی. تکمیل و بهره‌برداری کامل از پروژه مقبره‌الشعرا نیازمند بیش از 500 میلیارد ریال اعتبار است
ادامه مطلب ...