برنامه اکران فیلم سینمایی مسخره باز در مورخ شنبه ۴ آبان در سراسر کشور

برنامه اکران فیلم سینمایی مسخره باز در مورخ چهارشنبه ۸ آبان در سراسر کشوربرنامه اکران فیلم مسخره باز در مورخ شنبه ۴ آبان در سراسر کشور

فیلمی که این روزها به شدت پرطرفدار است. این فیلم را بر روی پرده سینما ببینید.

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: علی نصیریان
بهترین جلوه‌های ویژه بصری:جواد مطوری

سیمرغ بلورین بهترین فیلم سینمایی «نگاه نو» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اهدا شد به فیلم «مسخره باز» به کارگردانی همایون غنی‌زاده

برنامه اکران فیلم سینمایی مسخره باز

به گزارش پایگاه خبری گلونی برنامه اکران فیلم مسخره باز در مورخ چهارشنبه ۸ آبان در شهرستان‌ها و تهران به این شرح است:

سینماهای تهران در روز چهارشنبه ۸/۸( بخش اول)
آستارا ۱۱:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۱۵، ۱۶، ۱۷:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۱:۱۵، ۲۳
کورش ۱۱:۳۰، ۱۳:۲۵، ۱۵:۲۰، ۱۷:۱۵، ۱۹:۱۰، ۲۱:۰۵، ۲۳
آزادی ۱۲:۳۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۰، ۱۵:۴۰، ۱۷، ۱۹:۱۰، ۲۰:۳۰، ۲۱:۴۰، ۲۳:۵۹
ایران مال ۱۳:۰۵، ۱۵:۰۵، ۱۷:۰۵، ۱۹:۰۵، ۲۱:۰۵، ۲۳:۰۵
باغ کتاب ۱۰:۵۰، ۱۲:۴۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۲۰، ۱۷:۱۵، ۱۸:۱۵، ۲۰:۱۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۱۵
مگامال ۱۱:۵۰، ۱۳:۴۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۲۰، ۱۹:۱۰، ۲۳، ۲۳:۵۹
ملت ۱۴:۱۵، ۱۵:۴۵، ۱۹، ۲۱، ۲۳
چارسو ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۳:۰۵
موزه سینما ۱۱، ۱۲:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۹، ۲۱:۱۰، ۲۲:۱۵
زندگی۱۱:۱۰، ۱۲:۵۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۱۵، ۲۰:۰۵، ۲۲، ۲۳:۴۵
فرهنگ: ۱۲:۳۰، ۱۵:۴۵، ۱۹
سینما شهرستان در روز چهارشنبه
اشراق زاهدان ١۶، ٢٠
ساویز کرج ساعت سانس ها :١٧:١٠ ،٢١
پردیس اکومال کرج ١١:١۵ ، ١٣:١۵
استقلال خرم آباد١۴، ١٨ ،٢٠:٣٠
فلسطین بروجرد ١۴، ١٨، ٢٠:٣٠، ٢٠:٣٠
٢٢ بهمن گرگان ١١، ١۵، ١٩
عصر جدید گرگان ١۶
بهمن آمل ١١:۴۵. ١٣:٣٠، ١۵:٣٠ ،١٩:۴۵
مجتمع فرهنگی سینمایی هنرو تجربه بابل ١٨:١٠ اصلی ١٨:١٠ بالکن ،٢٢:١٠ اصلی ،٢٢:١٠ بالکن
سپهر ساری ١٢:١۵، ١۶، ٢٠
پردیس سینمایی اکسین شمال ١۵:٢٠، ١٩:۴٠ ، ٢٣:۵
بهمن بوشهر ١٠:١۵ ،١٣:۴۵ ،١٧:١۵،. ٢٢:٣٠
بهمن زنجان ١٢:۴۵ اصلی ،١٢:۴۵ بالکن ،١٨:١٠ اصلی ،١٨:١٠ بالکن
روشا زنجان ١۵:۴۵ ، ١٩:١۵
آزادی ارومیه: ١١:٣٠ اصلی،١١:٣٠ بالکن ،١٣:٣٠ اصلی ،١٣:٣٠ بالکن ١۵:٣٠ اصلی ١۵:٣٠ بالکن ١٧:٣٠ اصلی ،١٧:٣٠ بالکن ١٩:٣٠ اصلی ،١٩:٣٠ بالکن
بهمن سنندج ١٨:٣٠،٢٠:٣٠
قدس همدان ١۵ سالن یک،١۵ بالکن یک، سانس ٢٠ سالن ٢
پردیس سینمایی شهر فیروزه نیشابور ١۶:٣٠ ،١٨:١۵
پردیس سینمایی گلشن مشهد ١١:١۵، ١٢:۴٠ ،١۴:۴۵. ،١۶:١۵ ،١٧:٢٠. ١٩:۵٠ ،٢١:٣٠، ٢٣:٢۵
پردیس ویلاژ توریست مشهد ١١:۴۵ ،١٣:٣٠ ، ١۴ ، ١۵ ،١۶:۴۵ ، ١٨:١۵ ،١٩:۴۵، ٢٠ ، ٢١:٣٠ ،٢٢ ،٢٣:۴۵
اطلس مشهد ١١:١٠، ١۵، ١۵:١٠، ١٧ ، ١٩ ، ٢١:٢٠ ،٢٣
هویزه مشهد ١١:۴۵، ١۵:۴۵، ١٨، ٢٠ ،٢٢، ٢٣:۵٩
ناجی تبریز: ١۶:۵٠، ٢٠:٢٠، ٢٢
ستاره باران تبریز ١٢:٢٠ ،١۶:۴۵ ، ٢٠:١۵
آزادی کرمانشاه١١، ١٨:٣٠
خورشید اندیشمک ١٧، ٢١
هلال اهواز ١۵، ٢٣
ایران شیراز ١۵، ١٩ ، ٢١
میرزا کوچک خان رشت ١٢:٣٠ ، ١۶:٣٠
بهمن قزوین ١١:٣٠ ، ١١:٣٠ ، ١۵:٣٠ ، ١۵:٣٠، ١٩:٣٠، ١٩:٣٠
عصر جدید اراک ١۶:٣٠ ،٢٢:١۵
یاسمن شاهین شهر ١۵، ١۶:٣٠
فرهنگ میمه٢٠
فلسطین اصفهان ١٢، ١۵:٣٠، ٢٠:٣٠
سپاهان اصفهان ١۵، ١٩
پردیس سینمایی چهار باغ ١٠:١۵ ، ١٢، ١٣:۴۵ ، ١۵:٣٠، ١٧:١۵ ، ١٩، ٢٠:۴۵، ٢٢:٣٠
سیتی سنتراصفهان ١٣، ١۴:٣٠، ١٧، ٢٠:٣٠، ٢٢:۴٠
پردیس سینمایی ساحل اصفهان ١٠:١٠، ١٢:١٠، ١۴:١٠، ١۶:١٠، ١٨:١٠، ٢٠:١٠،، ٢٢:١٠
[۱۰/۲۹, ۱۰:۴۶ PM] +98 912 610 8369: سینماهای تهران روز چهارشنبه ۸.۸ ( بخش دوم)

ارگ ۱۲، ۱۵:۴۵، ۱۹:۳۰، ۲۳:۱۵
هروی سنتر ۱۱، ۱۹:۲۰
ایران ۱۱:۱۵، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۳
گالری سمرقند ۱۲:۴۰، ۱۵:۴۵، ۱۷:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۳:۵۹
تیراژه۲ ۱۳، ۱۶:۳۰، ۲۰
راگا ۱۸، ۲۳
شکوفه تهران ۱۰:۴۵، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۰:۳۰، ۲۲:۳۰
شهرک ۱۰:۳۰، ۱۲:۲۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۸، ۲۰، ۲۱:۳۰، ۲۳:۴۰
تماشا ۱۴:۴۵، ۱۸:۱۵، ۲۳:۳۰
پیروزی ۱۱:۵۰، ۱۵:۴۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰
بهمن ۱۰، ۱۴، ۱۸، ۲۲
برج میلاد ۱۵، ۱۸:۴۵
سپیده تهران ۱۰، ۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰، ۲۰:۳۰
خانه هنرمندان ۱۴
فرهنگسرای اشراق ۱۰، ۱۳:۴۵، ۱۷:۳۰
سروش تهران ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱
عصرجدید ۱۰:۵۰، ۱۲:۴۵، ۱۴:۴۵، ۱۶:۴۵، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵
شاهد تهران ۱۰، ۱۴:۴۵، ۱۸:۳۰، ۲۲:۴۵
فجر اسلامشهر ۱۶

پایان پیام

کد خبر : 141455 ساعت خبر : 6:26 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=141455
اشتراک در نظرات
اطلاع از
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات