آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۸/۰۳

سوینا زنگ افتتاح مری پاپینز را به صدا درمی آورد؛ نابینایان اولین مخاطب نمایش موزیکال

سوینا زنگ افتتاح مری پاپینز را به صدا درمی آورد؛ نابینایان اولین مخاطب نمایش موزیکال. مجموعه سوینا که پیش از این مهمان ویژه چند اثر سینمایی و نمایشی بودند.
ادامه مطلب ...