آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۸/۰۵

کمبود معلم در ایران مثل کمبود آب است؛ آموزش و پرورش نیازمند درخت کهن‌سال است نه نهال

نزدیکترین مثال برای کمبود معلم را بتوان کمبود «آب» در ایران مطرح کرد. کمبود معلم در ایران مثل کمبود آب است؛ آموزش و پرورش نیازمند درخت کهن‌سال است.
ادامه مطلب ...