آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۸/۲۸

سکه پایین آمد

سکه پایین آمد. در حالی قیمت سکه در بازار امروز کاهش حدود ۲۰ هزار تومانی را تجربه کرد که بازار ارز دوباره به ثبات نسبی رسیده است.