آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۹/۰۷

تاریخ و هویت تهران را می‌شود در خانه‌های به جا مانده از گذشته دید که این روزها حال خوشی ندارند

تهران شهری است که خانه‌های قدیمی‌اش تاریخی دور و دراز را در دل خودشان دارند. تاریخ و هویت تهران در گذشته را می‌شود در خانه‌های به جا مانده از آن روزگار دید.
ادامه مطلب ...

خانه تاریخی تاج مسافران را مشتاق زندگی در این مکان می‌کند؛ اشتیاقی که احتمالاً زیاد دوام نمی‌آورد

ما فقط از گذراندن ساعاتی در این بناهای تاریخی لذت می‌بریم. خانه تاریخی تاج مسافران را مشتاق زندگی در این مکان می‌کند؛ اشتیاقی که احتمالاً زیاد دوام نمی‌آورد
ادامه مطلب ...