آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۰۹/۱۲

بعد از برداشتن نماد شیر و خورشید از تیربرق‌های تهران نوبت کلنگ زدن به کدام اثر تاریخی می‌رسد؟

با این حساب باید خیلی از نمادهای این مملکت زیر کلنگ برود. بعد از برداشتن نماد شیر و خورشید از تیربرق‌های تهران نوبت کلنگ زدن به کدام اثر تاریخی می‌رسد؟
ادامه مطلب ...

کودک کار اشتباه‌ترین و متناقض‌ترین ترکیب مضاف و مضاف‌الیهی دستور زبان فارسی است

مگر می‌شود ندیده باشیم‌شان یا دست‌کم از کنار یکی‌شان نگذشته باشیم؟ کودک کار اشتباه‌ترین و تناقض‌ترین ترکیب مضاف و مضاف‌الیهی دستور زبان فارسی است.
ادامه مطلب ...