آرشیو روزانه

۱۳۹۸/۱۰/۱۲

روز رشت بی برنامه و کم رمق

روز رشت بی برنامه و کم رمق. هر سال دوازدهم دی‌ماه را داریم تا به بهانه این روز کمی حرف دل‌مان را بزنیم. گرچه گفتن همین حرف‌ها هم دیگر دردی را دوا نمی‌کند.